Един зъб - една вселена

Отвън зъбът е покрит с твърда, прозрачна и лъскава защитна обвивка –  емайл.

Под него се намира зъбна тъкан, наречена дентин, която съдържа малки дентинови каналчета. В тях се намират израстъци, наподобяващи нервни окончания, на които се дължи чувствителността на тази зъбна структура. Те достигат до самата граница с емайла, което обуславя голямата чувствителност в тази част на зъба.

Под дентиновия слой се намира зъбната пулпа. В нея се разполагат нервни окончания, кръвоносни съдове и различни клетки с потенциал за борба срещу външни дразнители. При възпаление на зъбната пулпа (пулпит) се получават силни болки (типично през нощта) поради неподатливостта на заобикалящите твърди тъкани.

Зъбните корени покрити от тъкан, наречена цимент. Тя е значително по-малко устойчива в сравнение с емайла. Ето защо, при рецесия (оголване на зъбния корен) зъбът става много по-уязвим към действието на бактериите и техните киселини и по-бързо може да се стигне до развитие на кариес.