Дентална физиотерапия

При необходимост на пациентите се провежда физиотерапевтично лечение с помощта на апарат за йонофореза или с нискоенергиен лазер.