Ендодонтско лечение

ПУЛПИТ И ПЕРИОДОНТИТ

Достигането на кариозния процес до зъбната пулпа причинява нейното възпаление – пулпит. 

  Нелекуваният пулпит понякога се усложнява като инфекцията се разпространява още по-далече – микроорганизмите и техните токсини попадат в околозъбната тъкан през кореновите канали на зъбната пулпа. Развива се периодонтит. Възпалителният процес по-често се локализира около върха на зъбния корен. Характерът на възпалителния процес зависи активността на микроорганизмите и защитните сили на организма. Възможно е изцяло хронично развитие на периодонтита, при което той  протича без особени оплаквания и обикновено се открива едва след рентгеново изследване.

Започването на лечение при периодонтит е със сравнително по-лоша прогноза за успех в сравнение с момента, в който инфекцията е само в пределите на зъба (пулпит). Ето защо, колкото по-рано се започне лечението, толкова по-големи са шансовете за успех и за спасяване на зъба.

При пулпит и периодонтит се предприема ендодонтско лечение. То се изразява в обезболяване, оформяне на достъп до кореновите канали, тяхното щателно почистване, ръчно и машинно разширяване, промиване с бактерицидни разтвори, и накрая – запълване и уплътняване с инертен материал. Следва пломбиране на достъпа до каналите.

Лечението на пулпита цели възстановяване на структурата, функцията и естетиката на зъба. То се счита за успешно, когато при рутинно проследяване на зъба на 6-тия месец и 2-та година на малка рентгенова снимка не се установят настъпили усложнения.