Лечение на кариес

 

Зъбният кариес е едно от най-често срещаните заболявания при хората и засяга над 95 % от населението по света. Той се развива под бактериален слой,  наречен зъбна плака (сложен комплекс от хранителни остатъци, бактерии и техните продукти), непочистен при ежедневните хигиенни процедури. Кариесът започва като повишено повърхностно извличане на минерали от кристалната решетка на емайла и продължава като постепенно разрушаване на твърдите зъбни тъкани. Това води до затрудняване на нормалната дъвкателна функция и често става причина за нарушен естетичен вид на лицето.

  Кариесът може да бъде повърхностен, среден, дълбок  или много дълбок.

При повърхностния кариес в началото няма болка. По-късно се появява болка от химични и физични дразнения (от сладко, кисело, студено или при дъвчене).

При средния по дълбочина кариес разрушението надминава емайло-дентиновата граница, а при дълбокия пулпата е защитена само с тънък слой дентин.

Лечението на зъбния кариес се състои в отстраняване на кариозната маса (разрушената зъбна тъкан) до здрави и устойчиви структури и възстановяване на анатомичната форма на зъба с помощта на различни материали с биологочна поносимост.

Усложненията на нелекувания зъбен кариес след достигане до пулпата могат да причинят или да утежнят вече съществуващите общи заболявания.