Флуорна профилактика

Флуорната профилактика се дели на ендогенна (вътрешен прием на флуор с храни и напитки) и екзогенна или още локална (местно действие на различни пасти, гелове, лакове и разтвори).


Флуорът постъпва в организма чрез водата и храната в количество 0,2-0,3 mg дневно. Киселата среда на стомаха го йонизира. Флуорният йон е много малък и преминава през клетъчните мембрани, резорбира се в кръвта и оттам преминава във всички течни среди на организма – плазма, слюнка, мляко. От тях  50% се отлага в минерализираните тъкани по време на тяхното изграждане, а останалите 50% се изхвърлят с урината.

Образуваният при вътрешния прием флуороапатит е най-устойчивото на киселинно разтваряне съединение, което стои в основата на профилактиката на кариеса. Той стимулира образуването на по-едри, правилни и устойчиви кристали.

Флуорът изпълнява своето благоприятно действие при ендогенен прием в количество около 1 mg/ден. Повишеният му прием може да доведе до заболяването флуороза.

В някои райони флуорът в питейната вода достига до 4-4,5 mg/l, което е причина за развитие на флуороза. Повишени количества флуор се съдържат в минералните води Овощник (23,0 mg F/l), Хисар (4,7 mg F/l), Меричлери (5,7 mg F/l), Девин (4,0 mg F/l).

Когато в питейната вода липсва флуор е необходимо неговото допълнително приемане.  

Екзогенна профилактика

- Локално приложение на флуориди под формата на гелове и лакове (извършва се от дентален лекар)  
 - Миене на зъбите с флуорни пасти за зъби 

Флуорната профилактика е основна мярка в борбата със зъбния кариес. Необходимо е всяко дете да я получи в първите години от своя живот. Ето защо всяко дете,  навършило 1 година е нужно профилактично да посети детски дентален лекар.